Prohlášení o obsahu

Informace obsažené na internetové stránce www.mojedane.cz jsou obecného charakteru.

Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky si vyhrazují právo na změnu či odstranění obsahu těchto internetových stránek bez předchozího upozornění.

Upozorňujeme, že Ministerstvo financí ani orgány Finanční správy České republiky nejsou orgány, které poskytují závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud.