Náměstkyně Alena Schillerová představuje MOJE daně v Otázkách Václava Moravce

28.08.2016 Autor:
Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor

Poslední velmi stručné téma se týká toho, jak se v Česku vybírají daně, jak funguje daňový systém. Tady ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše se snaží snižovat míru daňových nedoplatků a právě zjednodušovat systém daní, tady jsou data.

redaktorka

Finanční správa je rok od roku úspěšnější. Zatímco v roce 2005 vymohla na daních nedoplatcích 5 miliard korun, loni to bylo už skoro 12 miliard. To je proti předchozímu roku o 765 milionů víc. Celkem úředníci vymáhali nedoplatky ve výši 91 miliard korun, v roce 2014 to bylo 85 miliard. Vůbec nejvíc nedoplatků evidovala finanční správa v roce 2013, šlo o 111 miliard korun. Z této sumy se jí ale povedlo získat jen 7,5 miliardy.

Václav MORAVEC, moderátor

A zatímco Andrej Babiš teď v současnosti právě chválí svoje úředníky na finanční správu za snižování daňových nedoplatků, lepší výběr daní, tak ale ke zjednodušení, tak jak ho měly připraveny vlády předchozí, nedochází, mluvím o jednotném inkasním místu, které svého času kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Ten ve svém stanovisku ke svému závěrečnému účtu za loňský rok tvrdí, že daňový systém v Česku zůstává složitý a náklady na plnění daňových povinností jsou vysoké, cituji: Vláda České republiky od roku 2010 deklarovala zjednodušení výběru daní. Avšak pokroky jsou minimální. Jste si vědom své spoluzodpovědnosti, pane náměstku za to, že ty pokroky byly a jsou minimální, byť tato vláda odložila jednotné inkasní místo?

Ladislav MINČIČ, bývalý náměstek financí pro daně a cla, ředitel legislativního odboru Hospodářské komory

Tak vy svým způsobem, pane doktore, odpovídáte nějaký způsob a myslím si celkem dobře myšlený, pokud jde o ono jedno inkasní místo, navržen byl. Je možné a asi to odpovídá určitě i realitě, že možná nebyl připraven jaksi ve všech detailech, ale i nová vláda měla možnost ty případné nesrovnalosti nebo které v projektu, který se schvaloval v roce 2012, 2013 byly nějakým způsobem doplnit. Je to škoda a já v souvislosti s tím předchozím tématem, které jsme brali, chci upozornit na jednu věc. Téma, nebo uchopení daňové politiky touto vládou je takové, že v první fázi se přistupuje k takovému zpřísnění toho vybírání, zefektivnění vybírání. Jsou zaváděna nepopulární opatření s tím, že se deklaruje, že v budoucnu ale to už je za mandátem téhle vlády, by měla přijít ta opatření, která budou zjednodušovat, která budou daňovými subjekty, poplatníky, plátci daně vnímána pozitivně. Ale ta jistota, že po tom biči, který přichází teď, přijde nějaký cukrkandl za rok nebo za dva, tady není.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale ten cukrkandl bude chtít dávat každý a že je vlastně odvahou, že někdo přichází nejdříve s bičem. Vrátím-li se právě k tomu zjednodušování daňového systému v Česku a znovu odkážu na stanovisko NKÚ, které je aktuálně v Poslanecké sněmovně: Kontrolou jsme prověřili, že za osm let budování jednotného inkasního místa nedošlo k významnému zjednodušení daňového systému a souvisejícím úsporám přestože na realizaci projektu byly vynaloženy více než tři miliardy korun. Kde se stala chyba?

Ladislav MINČIČ, bývalý náměstek financí pro daně a cla, ředitel legislativního odboru Hospodářské komory

Tak já si myslím, že o přínosu jednoho inkasního místa, faktickém přínosu, by bylo možné hovořit tehdy, pokud by to skutečně v praxi spuštěno bylo a ten projekt jako takový nikdy v praxi spuštěn nebyl. A z tohoto pohledu nelze poměřovat nějaké přínosy a s nějakými náklady. Je jasné, že každá věc, když se připravuje, tak má nějakou přípravu a je velmi obtížné začít s realizací, praktickou realizací jakéhokoliv systému zjednodušení výběru daní až v ten okamžik, kdy nabývá zákonu účinnosti a ze dne na den, viz třeba my tady debatujeme nebo debatovali jsme o problematice přípravy k evidenci tržeb ze strany státu a podnikatelů se to fakticky dotkne nejprve až v zimě letošního roku. Takže jaksi časový nesoulad mezi tím, že se na něco prostředky vydávají a ještě se neobjevil efekt jaksi přínosu, asi v tomhle případě.

Václav MORAVEC, moderátor

Myslíte, že je to nespravedlivá kritika?

Ladislav MINČIČ, bývalý náměstek financí pro daně a cla, ředitel legislativního odboru Hospodářské komory

Myslím si, že není úplně, úplně korektní.

Václav MORAVEC, moderátor

Paní náměstkyně, kdy budeme vědět jako daňoví poplatníci, že když se do něčeho daly tři miliardy, že to bude fungovat?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Tak já nejsem úplně ta nejkompetentnější osoba k tomu se vyjadřovat k těm třem miliardám, ale vyjádřím se, protože jsem se samozřejmě seznámila se zprávou NKÚ, ta zpráva není starého data. Já bych si troufla říct, ty peníze nebyly vyhozeny z okna, jak se říká lidově. Ty peníze byly použity. Otázkou je, jestli byly skutečně použity tak, aby to směřovalo k vytvoření jednotného inkasního místa. Ony byly použity na ADIS, na informační systém finanční správy. Čili skutečně nebyly ukradeny, to bych si v žádném případě netroufla říct. Ale o tom, zda byly použity účelně a zda to směřovalo k jednotnému inkasnímu místu, já tady mám velmi vážnou pochybnost. Já bych za ministerstvo financí chtěla říct: My nejsme odpůrcem jednotného inkasního místa jako takového. My si myslíme, že to byla velmi dobrá myšlenka.

Václav MORAVEC, moderátor

Vrátíte se k ní znovu?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

My se k ní vrátíme. Nechceme to rozhodně nazývat jednotné inkasní místo už jen proto, že to je velmi zprofanovaný název, ale to není podstatné. Podstatné je to, že to, že jednotné inkasní místo nebylo spuštěno v plánovaném čase 1. ledna 2015, je velmi dobře. Protože by došlo ke kolapsu a věřte mi, že já jsem byla 25 let ve finanční správě, já jsem to pozorovala jenom z té aplikační praxe a mohu vám říct, že ten kolaps by skutečně nastal. Takže bylo dobře, že se jednotné inkasní místo nespustilo. Myšlenka dobrá, nedotažená, nepřipraveno.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdy se k té myšlence vrátíte, byť s jiným názvem?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

My se k ní vrátíme, my se k ní vrátíme, teď vám nemohu v tuto chvíli ten časový horizont říci, nicméně k tomu cukrkandlu, co tady padl. Tohle je reakce na ten cukrkandl. To v podstatě my jsme prezentovali projekt MOJE daně, moderní a jednoduché. Protože přesně tady jak bylo řečeno, teď přišlo ministerstvo financí se samými restriktivními opatřeními právě proto, že vláda řekla: Nebudeme zvyšovat daně, musíme je lépe vybrat. Oni se lépe nevyberou samy. Takže proto kontrolní hlášení, proto elektronická evidence tržeb, ale samozřejmě si uvědomujeme, že ten systém je složitý a že je potřeba začít dělat něco pro podnikatele. Tohle skutečně není cukrkandl. Tohle je projekt reálný, na kterém se reálně pracuje. Já to garantuji, já mám od pana ministra Babiše velmi tvrdé termíny, protože on chce mít připravené věci tak, aby je předal prostě hotové svému nástupci. Je to jednak nový zákon o dani z příjmů, to je podle mě velmi revoluční věc. O tom jsme tady mluvili. Je to samovyměření, toho jsme se lehce dotkli, ale co je podstatné, tak samozřejmě oba tyto projekty, na kterých se už pracuje, ty se píší ty projekty, to se nenapíše za den, to znamená, že opravdu se pracuje. Je projektový tým na nový zákon o dani z příjmů, pracuje se na nich, máme zpracovaných x paragrafů, scházíme se každý měsíc. Máme projekt na samovyměření, pracujeme na této právní úpravě, která je také důležitá. Samozřejmě, obojí bychom chtěli směřovat tak, aby bylo zjednodušením pro daňové subjekty, protože když třeba velice často slyšíte kritiku formulářů, kde se kritizuje, že je složité daňové přiznání, že má tolik stran, že má tolik kolonek, ale ten formulář sám o sobě za to nemůže. Ten formulář je odrazem právní úpravy. To znamená, pokud my nezjednodušíme právní úpravu, těžko uděláme něco s formulářem, byť se snažíme. Teď připravila finanční správa dvoustránkový formulář pro daň z příjmu.

Václav MORAVEC, moderátor

Zatím mi odpovězte, kdy toto začne fungovat a kdy by mohlo dojít k inovovanému nebo nezkompromitovanému jednotnému inkasnímu místu.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Projekt má jasné termíny, to znamená, nový zákon o dani z příjmu chce pan ministr, aby byl napsán do podzimu roku 2017 s tím, že samozřejmě záleží na nové politické prezentaci, to nemůžeme tady nikdo z nás předjímat, kdyby šel do legislativního procesu 1. ledna 2018, tak by mohla platnost nastoupit, protože rok trvá zhruba legislativní proces, 1. ledna 2019. Musíme tam nechat roční legisvakanční lhůtu, to je naprosto bezesporu. To znamená, pokud se to nikde nezadrhne, bude politická vůle, tak by mohl být účinný 1. ledna 2020 stejně jako samovyměření. Co je ale velice důležité, tak zejména ten projekt samovyměření bude vyžadovat nový systém IT finanční správy, protože ten systém, který dneska na stránkách finanční správy je studie, která říká jasně, že ten systém neodpovídá.

Václav MORAVEC, moderátor

Já se omlouvám, aby se došlo na poslední téma. Tak mi řekněte, kdy začne fungovat celý ten systém a bude to jednotné inkasní místo.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

To jsou všechno předpoklady pro to, aby se mohlo přejít k integrovanému systému správy daní, takhle my teď říkáme vlastně tomu jednotnému místu.

Václav MORAVEC, moderátor

Inkasnímu místu, takže nový systém správy daní.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Čili já si netroufnu říct v tuto chvíli, toto jsou ale předpoklady. Pokud bude tato právní úprava.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že by to mohlo být rok 2021, když to půjde dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

22 si spíš řekněme.

Václav MORAVEC, moderátor

Spíš 22.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Spíš 22 si řekněme.

Václav MORAVEC, moderátor

Návrat efektivnějších.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Samozřejmě ale řekněme si politická vůle musí být, je to napříč různými ministerstvy a musí být tato úprava. Musí být nový IT systém a pro podnikatele chystá finanční správa v souvislosti s tímhle daňový kiosek, to znamená, velké zjednodušení podávání přiznání.

Václav MORAVEC, moderátor

Alena Schillerová, Ladislav Minčič, děkuji za vaši diskusi a těším se na další setkání s dotazy.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Děkuji za pozvání. Děkuji. Na shledanou.

Ladislav MINČIČ, bývalý náměstek financí pro daně a cla, ředitel legislativního odboru Hospodářské komory

Na shledanou.