Daně z příjmu nově?

12.09.2016 Strana:
76
Autor:
Jakub Procházka

Česko se zřejmě v příštích letech dočká daňové revoluce. Slibuje to ministerstvo financí.

Součástí balíku změn budou zcela nový zákon o daních z příjmu, který by měl být připraven do podzimu 2017 pro novou vládu, a ještě předtím dílčí úpravy stávající legislativy.

„Neměly by být zaměňovány dva různé záměry. Prvním z nich je běžná novela současného zákona o daních z příjmů. Ta je součástí „daňového balíčku“, tedy novel celkem sedmi zákonů z oblasti daní, pro rok 2017. Druhým a mnohem důležitějším záměrem je příprava úplně nového zákona o příjmových daních,“ říká náměstkyně ministra financí pro daně a clo Alena Schillerová.

Překvapivé novinky

Mezi novinky, které budou platit už příští rok, patří opětovné zvýšení slevy na druhé, třetí a další vyživované dítě, a to o 200 korun měsíčně na druhé a o 300 korun za měsíc na každého dalšího potomka. Ministerstvo přitom původně zvažovalo, že daňový bonus ve stávající podobě zruší, protože jej lidé často zneužívají a stát tak přichází o miliardy.

Podle Aleny Schillerové bude součástí balíku změn také zdanění nízkých příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní. V praxi to znamená, že plátce nebude muset podávat na berní úřad daňové přiznání, pokud bude mít kromě příjmů od zaměstnavatele jiný nepatrný výdělek (za závislé činnosti), a to pouze do 2500 korun. Příkladem může být příjem za členství ve volební komisi.

Další novinkou bude možnost daňového odpisování majetku svěřeného příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků nebo dobrovolných svazků obcí.

A také osvobození dividend pro subjekty, které jsou „založeny za účelem správy majetku rodinných příslušníků“ – tedy takzvané svěřenecké fondy či rodinné fundace. „Zamezí se tak dvojímu zdanění a daňový režim nebude odrazovat od vyčleňování podílů v obchodních korporacích do těchto entit,“ domnívá se náměstkyně.

Vytvoříme nový daňový systém

Do podzimu 2017 by měl být na stole zcela nový zákon o daních z příjmu, který se dotkne nejen podnikatelů a živnostníků, ale všech, kteří odvádějí do státní pokladny daně z příjmu.

„Cílem nejsou razantní změny současné legislativy, ale vytvoření zcela nového systému, který bude na rozdíl od současné úpravy položen na pevných teoretických základech. Příprava tohoto nového zákona je součástí projektu MOJE (MOderní a JEdnoduché) daně,“ upozorňuje náměstkyně.

Termínem pro dokončení nového předpisu je září roku 2017. Podle Aleny Schillerové jej ministerstvo připraví „na klíč“ pro příští vládu, jež bude moci rozhodnout o jeho zařazení do legislativního procesu.

Podmínkou je samozřejmě to, aby do konce funkčního období vydržela stávající Sobotkova vláda. Zástupci Babišova rezortu odhadují, že by zákon mohl nabýt účinnosti v lednu 2020.

Překážka pro podnikání?

A proč je podle ministerstva financí (MF) potřeba stávající zákon zcela nahradit? „Předpis je z roku 1992, byl stopadesátkrát novelizován a jako jediný daňový zákon z počátku 90. let nebyl kompletně předělán. V současné podobě je sedmkrát delší než v původním znění. Obsahuje výjimky podle dnes již neplatných vyhlášek. Na vršící se výjimky již nestačí písmenka abecedy,“ upozorňuje náměstkyně.

Důsledkem nepřehlednosti zákona a množství výjimek jsou podle ní daňové nerovnosti, zbytečně velká administrativní zátěž nejen berních úředníků, ale i podnikatelů a dalších plátců daně. Ministerstvo zároveň tvrdí, že za složitostí zákona se skrývá menší ochota lidí platit daně dobrovolně a je ve výsledku překážkou pro podnikání.

A právě to chce prý vláda změnit. „Hlavními přínosy zcela nového zákona budou zjednodušení daní, koncepční řešení zdanění příjmů, důraz na stabilitu a daňovou neutralitu, jednodušší a uživatelsky přátelský předpis a také vytvoření podmínek pro Integrovaný systém správy daní a pojistného,“ vypočítává Alena Schillerová.

Takzvaný integrovaný systém správy daní a pojistného (ISS) navazuje na myšlenku Jednotného inkasního místa (JIM), které měla v plánu už předchozí Nečasova vláda.

Vše na jednom místě

ISS umožní plátcům uhrazení daní a odvod pojištění na jediném místě, nikoli na třech – tedy na finančních úřadech, sociální správě a na zdravotních pojišťovnách – jako dnes.

Technické zajištění celého systému je ale během na dlouhou trať, což připouští i ministerstvo financí.

„Dříve zahájený a ambiciózní projekt JIM sice už pracoval s myšlenkou integrace správy daní a pojistného, avšak v žádném případě nebyl připraven ke spuštění z naprosto zásadních důvodů, mezi které patřily zejména nepřipravenost IT systému a technického zabezpečení či nedostatečná personální připravenost,“ upozorňuje zástupkyně ministerstva.

Babišův resort rovněž slibuje dvoustránkové daňové přiznání pro zaměstnance.

Stručnější daňové přiznání přitom budou mít podle místopředsedy vlády plátci k dispozici dříve, a to už příští rok při přiznávání daně z příjmu za letošek. Nový tiskopis chce daňová správa představit na podzim 2016.

Ambiciózní projekt počítá také s elektronickým portálem pro správu daní, tzv. daňovým kioskem. „Bude se vlastně jednat o virtuální finanční úřad. Kdo bude chtít, vyřeší všechny daně z domova. Ve svém účtu uvidí kompletní přehled o svých daňových povinnostech, historii, automaticky se mu vyplní některé údaje v daňovém přiznání a také bude moci portál využívat k jednoduchému účetnictví,“ tvrdí generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Sazby daně v zákoně nebudou

Podle náměstkyně Schillerové nebude nový zákon obsahovat konkrétní sazby daně z příjmu ani žádné jiné parametry. O těch budou rozhodovat jednotlivé vlády ad hoc. Otázky, jak budou řešeny slevy a zvýhodnění, jsou podle MF předčasné.

„Naším cílem je napsat návrh, který se bude (zjednodušeně řečeno) skládat ze dvou částí. Tou první bude takzvaný čistý zákon, který nebude obsahovat žádné výjimky a bude představovat „čistý“ systém fungování příjmových daní. Další částí bude katalog výjimek, který bude obsahovat „standardizované“ výjimky, jež mechanismem svého fungování nebudou v rozporu s principy nového zákona,“ tvrdí Alena Schillerová.

Katalog výjimek má obsahovat právě různá osvobození a slevy a má vycházet ze současné úpravy. Na rušení současných výhod, například slev na děti či manželku, si zřejmě politici netroufnou.

„Pro novou vládu bude tedy připraven čistý zákon a katalog výjimek. A bude právě na této nové vládě, jak nastaví hodnotu základních parametrů a které výjimky se rozhodne do zákona zařadit,“ dodává ještě náměstkyně.

Daň si vyměříte sami

Zákon by měl zavést i tzv. samovyměření daně. Co si má pod tímto pojmem daňový poplatník představit?

Živnostníkům odpadne čekání na to, jak se finanční úřady vypořádají s podaným daňovým přiznáním. Daně budou mít tedy plátci přesně takové, jaké sami uvedou v daňovém přiznání. V současnosti se musí daň vyměřovat platebním výměrem.

„Díky samovyměření odpadne poplatníkovi čekání na to, jak se správce daně vypořádá s podaným daňovým přiznáním, neboť daň bude automaticky vyměřena v té výši, v jaké byla tvrzena, tedy například uvedena v daňovém přiznání. To uvítají zejména plátci čekající na stanovení nadměrných odpočtů, kteří jsou nyní v případě pochybností nuceni čekat na objasnění, byť se třeba často týkají pouze zlomku částky, na jejíž vyplacení má plátce nárok,“ popisuje Schillerová.

Důsledky samovyměření daně

„Nesporná část nadměrného odpočtu, který plátce uvede v daňovém přiznání k DPH, bude vrácena dříve než část, která je prověřována správcem daně z důvodu pochybností. Jen pro srovnání – dnes je v případě pochybností správce daně zadržován celý nadměrný odpočet, dokud se tyto pochybnosti neodstraní, byť se mnohdy jedná o pochybnosti týkající se pouze části požadované částky.

Samovyměřením se také významně sníží administrativa spojená s vydáváním platebních výměrů,“ říká náměstkyně ministra financí pro daně a clo Alena Schillerová.