Babišův rezort chce výrazně zjednodušit placení i přiznávání daní

14.06.2016 Autor:
Jakub Procházka

Výrazně zjednodušit přiznávání a placení daně z příjmu plánuje do roku 2020 ministerstvo financí. Poplatníci by měli nově platit daně i pojištění na jednom místě, nikoli jako dnes na třech - finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a sociálce.

Ještě do konce funkčního období Sobotkovy vlády hodlá ministerstvo připravit projekt MOJE daně, tedy daně MOderní a JEdnoduché. Novou vizi představil v polovině června ministr financí Andrej Babiš společně s náměstkyní pro daně a cla Alenou Schillerovou a generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem.

„Chci, aby Ministerstvo financí připravilo jednodušší daňový systém po vzoru světové praxe. Například zákon o dani z příjmů, který dnes máme, je z roku 1992 a byl 150krát novelizován,“ připomněl ministr financí Andrej Babiš. Ministerstvo financí na novém zákonu o příjmových daních pracuje již od letošního února. Jeho teze mají být veřejnosti představeny v září 2017, základní principy už jsou nicméně známy.

Projekt navazuje na celkové zjednodušení daňového systému a rozšiřování elektronizace daňové správy. „Předpokládáme, že by zákon mohl být účinný od ledna roku 2020,“ upřesnila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Cílem je připravit jednoduchý koncept zákona, který si jakákoli vláda bude moci přizpůsobit své politice. Samotný zákon bude očištěn od všech výjimek a nebude stanovovat dokonce ani sazbu daně. Novela bude obsahovat takzvaný katalog standardizovaných výjimek, kam budou patřit různé slevy a zvýhodnění, a z nichž si bude moci – alespoň podle plánu Babišova rezortu – vybrat každý kabinet podle svých programových priorit.

Dvoustránkové daňové přiznání

Ministerstvo financí připravuje také takzvané samovyměření daně, díky kterému odpadne poplatníkovi čekání na to, jak se finanční úřady vypořádají s podaným daňovým přiznáním. Daně budou mít tedy poplatníci přesně takové, jaké uvedou v daňovém přiznání. V současnosti se musí daň vyměřovat platebním výměrem.

V praxi změnu poplatník pozná tak, že dostane od berňáku dříve přeplatek na dani. „Uvítají to zejména plátci čekající na stanovení nadměrných odpočtů, kteří jsou nyní v případě pochybností nuceni čekat na objasnění, byť se třeba často týkají pouze zlomku částky, na jejíž vyplacení má plátce nárok. Samovyměřením se významně sníží administrativa spojená s vydáváním platebních výměrů,“ doplňuje Alena Schillerová.

Ministerstvo rovněž slibuje dvoustránkové daňové přiznání pro zaměstnance, a jednotné inkasní místo pro firmy i podnikatele, které měla ostatně v plánu už předchozí Nečasova vláda. Takzvaný Integrovaný systém správy daní a pojistných (ISS) umožní výběr daní a odvod pojištění na jednom místě, nikoli na třech jako dnes - na finančních úřadech, sociální správě a na zdravotních pojišťovnách.

Stručnější daňové přiznání budou mít podle Andreje Babiše plátci k dispozici dříve, a to už příští rok při přiznávání daně z příjmu za letošek. Nový tiskopis chce daňová správa představit na podzim 2016.

Projekt počítá i s elektronickým portálem pro správu daní, tzv. daňovým kioskem. „Bude se vlastně jednat o virtuální finanční úřad. Kdo bude chtít, vyřeší všechny daně z domova. Ve svém účtu uvidí kompletní přehled o svých daňových povinnostech, historii, automaticky se mu vyplní některé údaje v daňovém přiznání a také bude moci portál využívat k jednoduchému účetnictví,“ vypočítává jeho výhody generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.